Choď na obsah Choď na menu

Českosaské Švýčarsko 5-9.7.2023

KST DUBNICA N/VÁHOM V SPOLUPRÁCI S KST TTS
TRENČÍN SPOLOČNE ORGANIZUJÚ ZÁJAZD DO

ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA

 

Termín: 5. – 9. júl 2023 (5 dní)


Ubytovanie: Hotel Vysoká Lípa www.hotelvysokalipa.cz
Ubytovanie je situované v obci Jetřichovice u Děčína, neďaleko známeho
„Dolského mlýnu,“ kde sa natáčala známa rozprávka Pyšná princezná.
Rozloženie izieb je pre 4 – 6 osôb, sociálne zariadenia sú spoločné a nachádzajú
sa na chodbách. Cena za ubytovanie sa pohybuje do 40,00€/osoba a noc
a zahŕňa aj polpenziu (raňajky + večera).


Cestovanie: nakoľko je zájazd spoločný s priateľmi z KST TTS Trenčín, cestovať
budeme veľkokapacitným autobusom (58-miestny). Cena za bus sa bude
pohybovať v závislosti aktuálnej ceny pohonných hmôt v čase konania zájazdu.
Predpokladané náklady sú max. do 50,00€/os.


Trasy + turistika: na každý deň pobytu pripravujeme pre vás turistiku
v atraktívnych častiach NP Česko-saské Švýcarsko. Prioritne sa budeme
pohybovať na nemeckej strane a na trasy nás bude prepravovať bus.
Nevynecháme také zaujímavosti ako skalný most Bastei, chodník Malerweg so
skalnými oknami alebo Köglerov náučný chodník. Taktiež po ceste tam aj späť,
pripravujeme krátke návštevy zaujímavých miest, ale všetko sa bude najmä
odvíjať vzhľadom k limitom času a výkonu šoféra, resp. busu.


Cena zájazdu: celková cena za zájazd je stanovená vo výške 200,00€/osoba
a zahŕňa: 4x ubytovanie s polpenziou, doprava tam aj späť, náklady na parkovné
a pod.


Prihlasovanie: záujemcovia o zájazd sa môžu prihlásiť u: Radoslav Nikodém,
tel.č. +421 948 915 561, e-mail: rado.nikodem@zoznam.sk, najneskôr
do 28.02.2023 !


Z dôvodu, že sa zájazd organizuje spoločne s KST TTS Trenčín, náš klub má
rezervovaných 29 miest. Prioritne sa budú zapisovať najprv členovia KST Dubnica
n/Váhom a až následne hostia v prípade voľných miest.


Upozorňujeme, že je nutné sa najprv nahlásiť na horeuvedenom
kontakte a až po vyzvaní uhradiť zálohu, ktorá sa určila vo výške
100,00€/osoba, prevodom na účet: SK49 0900 0000 0000 6367 0503,
v poznámke pre prijímateľa je nutné uviesť: priezvisko_zajazd css


Poznámka: bližšie informácie a propozície k zájazdu budú zverejnené max.
1 mesiac pred konaním zájazdu.