Choď na obsah Choď na menu

TOB-Turisticko orientačný beh.Krajské kolo a prvé kolo Slovenského pohára

Spojené majstrovstvá  Trenčianskeho a Bratislavského kraja a 1. Kolo Slovenského pohára v Turisticko-orientačnom behu v Dubnici nad Váhom.

 

Dňa 18.5.2019 sa uskutočnili v Dubnici nad Váhom klasifikačné preteky v turisticko orientačnom behu ako spojené Majstrovstvá Trenčianskeho a Bratislavského kraja a 1. kolo Slovenského pohára. Preteky boli organizované Trenčianskym samosprávnym krajom, Regionálnou radou  KST Trenčín, mestom Dubnica nad Váhom v spolupráci s KST Dubnica nad Váhom a Kolačín.

Už od piatku 17.5.2019 sa v priestoroch ZŠ s MŠ Pod hájom schádzali prví účastníci pretekov, medzitým čo usporiadatelia pripravovali trať pretekov v okolí areálu vodárne „ Kanada “ a na sídlisku „ U “, merali azimuty a chystali materiál na zabezpečenie preteku.

Hlavný nápor práce sa začal pre usporiadateľov v sobotu už zavčasu ráno, keď sa na trať vybrali stavitelia aby vytýčili a nachystali trasu preteku, potom začala prichádzať väčšina pretekárov, zo všetkých kútov Slovenska od Častej až po Košickú Belú.

Preteky začali slávnostným zahájením v priestoroch areálu školy, kde všetkých pretekárov a ich vedúcich privítal predseda organizačného štábu a hlavný rozhodca preteku Ing. Štefan Beláň,  po ňom vystúpili s príhovormi  riaditeľ preteku Ing. Igor Salviany predseda RR KST Trenčín, Mgr. Peter Wolf primátor mesta a Andrej Gazdík zástupca primátora.

Po slávnostnom zahájení a podaní základných informácií sa všetci presunuli do priestorov detského ihriska na „ Účku “, kde bol štart aj cieľ preteku. Pár minút po desiatej hodine začali na trať vybiehať v minútových intervaloch pretekári, ktorých bolo celkovo 173, v 7 kategóriách.

Pretekári postupovali podľa značenia  a azimutov, plnili na trati jednotlivé testové úlohy - kultúrno poznávacia činnosť, poznávanie rastlín a drevín, turistických a topo značiek, hod na cieľ, plazenie, lanová lavička, orientácia mapy, odhad vzdialenosti a viazanie uzlov.

Príjemným spestrením bolo zaradenie kategórie prípravka pre deti do 7 rokov, ktorých bolo 16. Prípravkári bežali spoločne so svojim rodičom, alebo iným sprievodcom, pričom najmladší pretekár Matúš Calpaš mal 2 roky.

Naše mesto reprezentovalo 6 pretekárov – členov KST Dubnica a žiakov ZŠ Pavla Demitru, z ktorých 5 postúpilo na Majstrovstvá Slovenska ( Nina Bagínová – majster kraja kategória najmladšie žiačky, Patrik Hermanský – majster kraja a Dominik Kováčik – 2.  miesto kategória mladší žiaci, Sára Zvěřinová – 2.  miesto kategória staršie žiačky a Jana Zvěřinová – majster kraja kategória ženy 36+.

 

Všetci víťazi boli ocenení na slávnostnom vyhodnotení, ktoré sa opäť konalo v priestoroch areálu ZŠ s MŠ Pod hájom – zvlášť sme vyhodnotili majstrovstvá Trenčianskeho, Bratislavského kraja a Slovenský pohár.

Prví traja pretekári boli odmenení medailou, diplomom a drobnými vecnými cenami.

 

Na záver  poďakoval predseda organizačného štábu Ing. Beláň všetkým pretekárom a vedúcim za účasť, rozhodcom a organizátorom za výborne odvedenú prácu a zároveň poprial všetkým šťastnú cestu domov. Za pretekárov sa poďakovala organizátorom predsedníčka sekcie mládeže pani Maxiánová.

 

Záverom by som sa chcel poďakovať TSK, vedeniu mesta a riaditeľke školy za možnosť usporiadať preteky v Dubnici nad Váhom.

 

Spracoval

 

Ing. Beláň