Choď na obsah Choď na menu

ODBOR KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV Dubnica nad Váhom

Sídlo:  

Partizánka 151/3, Dubnica nad Váhom 018 41

Adresa pre poštový styk:  

C II 81 / 25 - 123 Dubnica nad Váhom 018 41

 

E-mail: kstdubnica@gmail.com

 

číslo účtu:   SK49 0900 0000 0000 6367 0503

 

Predseda

Ing. Štefan Beláň                   0905 775 645              stebela@seznam.cz

Členovia výboru

podpredseda

Radoslav Nikodém                0905 300 071              rado.nikodem@zoznam.sk

pokladník

Monika Schmidová                0905 215 654              monika.schmido@gmail.com

evidencia členov

Radoslav Nikodém                0948 915 561              rado.nikodem@zoznam.sk

tajomník

Danka Karasová                     0904 930 458              zdolinska@gmail.com

klasifikátor, evidencia a vyhodnotenie akcií

Ing. Jozef Podskoč                0904 614 291              jofpoc@gmail.com

klubové tričká

Katarína Králová                    0918 455 408              kackakralova@azet.sk

práca s mládežou

Janka Zveřinová                    0919 026 750              zverinova.janka@pobox.sk

člen

Kvetoslava Šatková               0904 903 695              kvetoslavasatkova@pobox.sk

Ing. Jaroslav Juhás                 0908 770 135              juhas.jaryj@gmail.com

Vedúci akcií

Ing. Štefan Beláň                   0905 775 645              stebela@seznam.cz

Zuzana Dolinská                    0904 986 032              zdolinska@gmail.com

Branislav Gazárek                  0908 728 590             branogazarek@gmail.com

František Jirkovský                0949 328 417              jirkovskyf@gmail.com

Ing. Jaroslav Juhás                 0908 770 135              juhas.jaryj@gmail.com

Danka Karasová                     0904 930 458              zdolinska@gmail.com

Marián Lacko                         0907 113 094               tvlk@azet.sk

Radoslav Nikodém                0948 915 561              rado.nikodem@zoznam.sk

Milan Ondráš                          0905 712 365              elpro@elpro.sk

Ing. Jozef Podskoč                0904 614 291              jofpoc@gmail.com

Milan Rebro                          0908 769 850              milanrebro@gmail.com

Monika Rybnická                  0904 673 787              rybnicka.monika@gmail.com

Monika Schmidová                0905 215 654              monika.schmido@gmail.com

Administrátor stránky

Monika Schmidová                0905 215 654              monika.schmido@gmail.com

Kronikári

Majka Nuňhardtová               0905 456 755              m.nunhardtova@gmail.com