Choď na obsah Choď na menu

Niečo o Nás – Dubnická turistika má 65 rokov.

Turisti začali vyvíjať činnosť v decembri 1948 v rámci lyžiarsko-turistického oddielu.

Samostatný turistický oddiel v Dubnici nad Váhom vznikol v roku 1952 ako 9 oddiel závodnej TJ Sokol Dubnica pri Škodových závodoch.

Časom sa členská základňa rozširovala o zamestnancov dubnických závodov ako aj ostatných milovníkov prírody z Dubnice nad Váhom a jej okolia.

Turistika a horolezectvo sa v Dubnici nad Váhom v širšej miere začali rozvíjať v 70. rokoch, keď sa začali vytvárať turistické oddiely mládeže, mladí turisti sa aktívne zapájali do turistickej činnosti v oddiele i na Slovensku.

V roku 1978 pracovali v rámci oddielu tri TOMy  - Biela holubica pod vedením Ivana Reháka, Strážovskí sokoly pod vedením Jozefa Košúta a TOM - SOU pod vedením Róberta Griča. Neskôr TOM Táborník Ing. Štefana Beláňa.

TOM Strážovskí sokoly obsadil v r. 1978  prvé miesto v celoslovenskej súťaži v kategórii do 15 rokov. Mladí turisti obsadili aj prvé miesto na majstrovstvách ČSSR v branno turistickom preteku mládeže. V septembri 1979 poriadali dubnickí turisti majstrovstvá BTPM na Vršatci na dobrej organizačnej úrovni. V tomto období patrili medzi popredných mladých turistov Prostinák, Brezáni, Bočinec, Šatka, Kutej, Hofierka, Matúšová, Gričová, Durdiová, Zeliska,  Po roku 1989 sa  branno turistické preteky mládeže BTPM premenovali na PTZ.  Na výsledky svojich predchodcov nadviazali Erika a Monika Suré, ktoré získali v r.  1998 na MS SR strieborné medaily.

Mladí turisti organizovali letné turistické tábory na turistickej základni v doline Teplô – Liptovská osada, Podsuchá pri Ružomberku a na Podlesku v Slovensko raji pod vedením Jozefa Košúta, Petra Fornádeľa a Ing. Štefana Beláňa, tieto tábory boli zamerané na turistiku, ochranu prírody, indiánsky spôsob života a celkové poznávanie krás Slovenska.

Výmenou generácií činnosť TOMu ochabla, ale začíname s novou generáciou mladých turistov a veríme, že nadviažeme na dobré výsledky z minulosti.

V rámci kraja dosiahli dobré výsledky v PTZ Sára Zvěřinová, Adam Nikodém a Pavlínka Nikodémová.

Neoddeliteľnou súčasťou turistického života sú aj letné i zimné turistické zrazy, na ktorých sa členovia klubu zúčastňujú a vymieňajú si skúsenosti.

Dubnickí turisti od začiatku aktívne zapájali do turistickej činnosti v rámci Československa zúčastňovali sa Letných i Zimných zrazov turistov,  100 jarných kilometrov, plnili podmienky zápočtových ciest a výkonnostných odznakov, zvyšovali svoju kvalifikáciu ako inštruktori a cvičitelia rôznych presunových prostriedkov, pomáhali budovať a značiť turistické chodníky v okolí, organizovali turistické vychádzky a zájazdy do blízkeho i ďalekého okolia. A vlastne v tejto činnosti pokračujeme dodnes.

V rámci propagácie turistiky sa v roku 1971 uskutočnil 2 dňový pochod „ Dubnická päťdesiatka “ na trase Dubnica nad Váhom – Kýšky – Kamenné vráta – Omšenská Baba – Homôlka – Vápeč – Horná Poruba – Iliavka – Prejta – Dubnica nad Váhom, tento pochod zaujal turistickú verejnosť, ale 50 km sa javilo veľa a tak sa trasa skrátila na 30 km.

V roku 1972 sa uskutočnil I. ročník „ Dubnickej tridsiatky “ po trase  Dubnica nad Váhom – kýšky – Kamenné vráta – Omšenská Baba – Homôlka, kde bol cieľ pochodu. Po absolvovaní občerstvenia a po odpočinku autobusy zvážali účastníkov do Dubnice nad Váhom. Touto formou sa uskutočnilo viacero  ročníkov, z finančných i organizačných dôvodov sa trasa pochodu upravila na okruhovú formu so štartom i cieľom v Dubnici nad Váhom. Trasa Dubnickej tridsiatky sa viac krát menila až po dnešnú podobu Dubnica nad Váhom – Kopanica – Hoľazne – Kamenné vráta – kýšky – Dubnica nad Váhom, medzi časom sme doplnili do trás D 30 aj cyklo trasy, ktoré upravujeme podľa počasia na cestnú a horskú

V roku 1982 sa uskutočnil prvý ročník Silvestrovského výstupu na Strážov, ktorého sa zúčastnilo 10 turistov. Silvestrovský výstup si postupne získaval obľubu u členov oddielu ale aj u širokej verejnosti, v minulom roku bolo  vyše 500 účastníkov.

Činnosť oddielu sa stále zameriava na svoju hlavnú aktivitu a to je pravidelná turistická činnosť v pri poznávaní krás Slovenska, ale aj Čiech.

Po roku 1989 nastávajú v turistickej činnosti veľké zmeny v roku 1990 sa ruší názov Slovenský zväz turistiky a vraciame sa k názvu Klub slovenských turistov.

Naša činnosť pokračuje v tradičných aktivitách – Dubnická 30, účasť na letných i zimných zrazoch turistov, turistika do pohorí Beskydy, Javorníky, Biele Karpaty, Slovenský raj, Vysoké i Nízke Tatry, Pieniny,  ...,  silvestrovský výstup na Strážov.

Našu aktivitu sme rozšírili o zahraničné zájazdy – v roku 1992 sme usporiadali zájazd do Rakúskych Álp  – Dachstein. Vrchol takmer 3000 m ľadovca zdolali 3 naši členovia Ing. Jozef Podskoč, ing. Peter Kutej a Marian Farkašovský.

Veľký záujem bol aj o zájazdy do Medvedej rokliny (2 autobusy) 2014  a na Schneeberg 2017.

Vo svojej činnosti nezabúdame ani na Českú republiku, kde sme poriadali mimoriadne zaujímavé zájazdy Pustevny 2010, Jesenníky v roku 2015,  Česko saské Švajčiarsko v roku 2016, Prachovské skály, Krkonoše  Andršpach v tomto roku.

Pre veľký záujem sme sa rozhodli rozšíriť počet viac dňových zájazdov na 3, budúci rok pripravujeme Moravský kras, Kasprov vrch a Pálavu, samozrejme, že budeme skoro každý týždeň organizovať aj miestne akcie do okolia.

Organizačne sme klub presunuli z Považskej Bystrice do Trenčína, čo je tiež určitým pozitívom činnosti klubu.

Za to, že organizovaná turistika má v Dubnici už 65 rokov, treba v prvom rade poďakovať nespočetnému množstvu funkcionárov, ktorí venovali a aj stále venujú dubnickej turistike svoj voľný čas.

V rámci 65 ročnej turistickej činnosti sa na predsedníckom stolci vystriedalo 12 predsedov. Prvým predsedom turistického oddielu bol Michal Delina. Po ňom viedol oddiel Jozef Mazánik, Daniel Jánošík, Lambert Šimko, Ing. Jaroslav Buchtík, Jozef kutej, Robert Grič, Ing. Štefan Kunda,Ing. Lubomír kristín, Jozef Sečány, Anton Zelenka, Lukáš Podhajský a Ing. Štefan Beláň.

Členská základňa po roku 1989 poklesla na cca 80 členov, aj z titulu zníženia výhod pre členov KST, Vzhľadom k dobrej činnosti výboru klubu počet členov Nám opäť stúpa. V súčasnosti je počet členov klubu 128.

Každoročne spracovávame kalendár akcií v ktorom nájdete okrem Našich aktivít aj akcie okolitých klubov, na ktorých sa aktívne zúčastňujeme.

V klube a na akciách radi privítame všetkých priaznivcov turistiky a milovníkov prírody.