Choď na obsah Choď na menu

 

V prípade poistnej udalosti kontaktujte priamo: union@union.sk

alebo: Union poisťovňa, a. s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava

TEL: 0850 111 211

Číslo poistnej zmluvy: 37-748-006

(sken poistnej zmluvy nájdete v odkaze nižšie)

Hromadná poistná zmluva

Informačný sprievodca poistením

Všeobecné poistné podmienky

 

Trvalá výzva pre všetkých poistených členov KST!
 

Chceme vás požiadať, aby ste vo vlastnom záujme skontrolovali, či je vaše meno skutočne zahrnuté do Zoznamu poistených osôb, ktorý je nižšie. Pokiaľ vaše meno v Zozname nenájdete, obráťte sa na predsedu vašej regionálnej rady, ktorý preverí prípadnú nezhodu a bude ju riešiť s ústredím.

Ak Vaše meno v zozname nie je, NIE STE POISTENÝ!
 
Zoznam poistených osôb nájdete po kliknutí na "Zoznamy poistených osôb"